Informace a objednávky, prosím jen emailem,
pokud léčím jiného klienta, nemohu brát telefony.
Své potíže prosím popište,ať se k nim
mohu později vracet a řešit správně vaše potíže,
a vytvořit diagnostiku právě pro Vás.

Pro osobní návštěvu i objednávky sms:
Tel.: +420 739 667 358
Info+objednávky:
email: spiritlecba@email.cz

adr. : U Hřiště 1305,Vsetín
pracuji s lidmi více , než 27 let. Firma funguje od r. 1997-poskytuji služby velmi osobního charakteru, což jsou terapie jednotlivců nebo párů, věnuji se také numerologii, alternativní léčbě energiemi a výuce a výkladům z karet. Absolvovala jsem mnoho zasvěcení, rodinných konstelací i kursů.
V současnu pracuji nejen ve své firmě,ale také pro média našeho regionu, kde mne denně můžete slyšet na frekvenci rádia Valašsko.
Nejvíce se soustředím na Léčbu Spirit, kterou jsem vytvořila, dle potřeb klientů.Věnuji se vždy potřebě daného klienta, léčebnou metodu volím,dle potíží a zdraví klienta.
Pracuji s reiki, zovirah, seichim, shamballou a nejvyšší energií lásky reconnection,která doslova proniká až k našemu DNA
Věřím,že mojí práce bude zapotřebí stejně, jako nyní, protože lidé jsou různých vývojových stupńů duše a neustále se vyvíjejí a potřeba pomoci nebo rady bude neustále stejná, jen se jistě zdokonalí techniky a poznatky,jak lépe pomáhat,jak být s lidmi a jak najít nejlepší možná řešení.
Pokud se cítíte:
-únava,vyčerpání,stres
-strach,potíže se zdravím
-chronické nemoci,dlouho trvající nemoci
-dlouhodobý nezdar,smůla cokoli uděláte
-pocity "tíhy na prsou", úzkostný stav
-po operacích, při rekonvalescenci
-při nevysvětlitelných zážitcích,
potížích vámi "nezaviněných"
-po odchodu blízké osoby(odvedení duše mrtvých)
pokud pláčeme a jsme dlouho smutní (mrtvého duše
nemůže "odejít" a přivtělí se k nám do čaker+bere nám naši energii)
-pokud vám "straší v domě"
-pokud máte pocit,že vás "něco" ovlivňuje
Součástí je:
kombinace očistných,odblokujících a restartujících procesů v toku energií těla.
-diagnostika automatickou kresbou s vysvětleními-dostáváte emailem
-působení léčivými toky energií /osobně,či na dálku
restart energetického systému těla
(Shamballa,Karuna-ki,Reconnection,Imara Rei,Seichim)
-transformace vědomí na všech jeho úrovních /změnou programů v nevědomí
-očista od negativních energií
-očista od "přivtělenců"
-odblokace všech částí vědomí
(SRT,EFT, mantry,dýchací cviky+meditace)
KARMICKÉ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ - je hloubkové čištění od veškerých negativních vlivů se širokým záběrem do mnoha bytí klienta, které na něj působí v různých oblastech jeho života. JDE O KOMPLEXNÍ metodu, která restartuje všechna těla klienta, léčí jejich blokace,doplní energie, harmonizuje toky a sladí jejich vzájemná působení na fyzické tělo a děje v něm / tedy trávení, metabolismus, vylučování, nervový systém a jejich obnovu energií/.Je založená, jednak na vlastní terapii léčením energiemi Univers o různých frekvencích / shamballa, reconnection, karuna-ki, carmic distance,imara reiki /, dle potřeby k navibrování jednotlivce, součástí je také odblokování pomocí SRT, EFT afirmací pro ten,který problém, srovnání sebe sama v tomto světě, nalezení svého místa a restart úkolu duše klienta, jeho pochopení a cesta k jeho plnění, odbourává veškeré negativní postoje klienta, kterého nasměrovává a navibrovává na vyšší vibrační toky, než se dříve pohyboval. Přináší úlevu ve všech zdravotních problémech ve fyzickém těle Ve fyzickém těle léčba působí až v buňkách, až na úrovni "opravy DNA" klientů. U vyšších duší, jež ji absolvují dochází zpravidla k otevření 3. oka, aktivaci kundalini a probuzení léčebných energií u klienta. Jde o kombinaci léčebných postupů staré Indie, Egypta a Japonského reiki, SRT,EFT, odstranění chybných programů v mozku a také závěrečného koučinku ke změně nevědomí.
KRITIKA metody - trvání je u běžných klientů 3 týdny, u klientů s negacemi černé magie až 3 měsíce, metoda je jednoznačně účinná u každého klienta, ať ji klient věří nebo ne. JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE KLIENTA s TERAPEUTEM, není vhodná pro klienty, kteří nechtějí spolupracovat a čekají, že terapeut za ně udělá vše.Metoda jde osobně i na jakoukoli vzdálenost a účinná je vždy.
genea1@email.cz
-zvýšení vibračního toku vlastní energie
(nutné pro přizpůsobení se vyšším vibracím z vesmíru,
změně klimatu,budoucí změně života na Zemi)
-doplnění energií v těle(při stresu,vyčerpání,nemoci)
-změna životního stylu (vidění a vnímání sebe i světa)
-zvýšené sebevědomí a sebejistota
-vylepšení zdravotního stavu
při projevech fyzických nemocí+jejich odstranění
-změna vnímání sebe +svých možností
-ochrana proti "energetickým upírkům"
-ochrana "čistoty vibrací " v domě+prostorách
-3 denní léčba( základní očista 3 dny po sobě)
-2 Týdenní léčba(1x očista od entit, ovlivnění
+2x karmické čištění, 1x spalování negativních energií
+5x očista a doplnění čaker energii)
-3 Týdenní léčba (hloubková očista a odblokace-4x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki,
1x spalování negativních energií,
6x doplnění a srovnání čaker,
odblokace chybných programů vědomí, obnova energií v těle,cena za 21 dní)
-doplnění energií Shamballa,Reiki,Zovirah / 500,-
-léčba Reconnection 2500,-/hod.

-3 Denní léčba / 990,-
intenzivní očista,odstranění největších negací

-2 Týdenní léčba / 2000,-
čištění a odblokace po 14 dnů-intenzivní

-3 Týdenní hloubková léčba / 4800,- (200Eur)
akční cena za sezení 6x až 8x
(léčba energiemi-Reconnection,Shambala,karuna-ki,
EFT,odstranění chybných programů minulosti SRT,
andělská léčení) Lze na 2 splátky! nebo zvolte platbu
po jednotlivých sezeních

-4 Týdenní kombinační léčba hloubková / 6400,- (240Eur)
diagnostika aury,hloubková karmická odblokace,3x reconnection,
Imara reiki,Carmic distance,Karuna-ki+doporučení alternativní
léčby pro váš zdravotní problém-bylinné tinktury,čaje,detox+úprava stravy,
dle vašich zdravotních potíží. (Lze na 2 splátky

-Karmická léčba- jednotlivá PLATBY PO SEZENÍCH /1500,-
za každé sezení, těch je 6 nejmíň (pro 21 dní) a 8 (pro 28 dní)

-Osobní sezení konzultační je 500,- na hodinu
(počítejte 1,5-3 hodiny pro konzultaci,dle potíží)

-poslání podpůrné energie pro zdar jednání/500,-
(nutno znát termín ,čas+místo)

-SPIRIT school+Rozvoj osobnosti,
duchovní postup / individuální VÝUKA / 21.010Kč
/ od 3x 4.800Kč+1x 6.610Kč /,
v ceně= hloubková karmická očista,principy duchovního postupu,
výuka práce s energiemi jednotlivými,
aktivace světelného těla,znovunapojení,probuzení kundalini,
Shamballa nebo Reiki,Dračí Reiki
+ základy hloubkového karmického čištění/ 5 symboly/
-výuka práce s živly v těle klientů,
+vaše určení služby světu-dle úkolu,schopností klienta/

-EFT emoční rovinu řešící ODBLOKACE
(ODBOURÁNÍ ŠKODÍCÍCH PROGRAMŮ MYSLI-
pro potíže ve vztahu,práci,s penězi,sebevědomí,bolesti..aj.)
při sezení je 500,-/na hodinu

-zasvěcení do práce s energiemi/osobně i na dálku
/ I.Reiki, Shamballa,Zovirah,Seichim,Dračí reiki/500Kč,
Reiki II.,III./2000Kč,Reconnection 9.000,-, Karuna-ki=jen pro mistry!30.000,-/
Výuka Karmického čištění,dle této metody- 50.000,-
1-2 leté studium,dle vašich schopností,praxe u mne
Vše souvisí se vším
I. Díl
EVOLUCE DUŠE
-kniha je k dostání jen zde !!!
Pojednává
-o vzniku celého Universa, popisuje
od počátku tok energií, proces zhmotnění,
ukotvení ducha v duši,
vývoj nejen Universa, vesmíru,
ale i každé duše. Popisuje proces naší existence
v různých dimenzích a rovinách bytí.
Najdete zde odpovědi na mnoho dávno položených dotazů,
jež zatím neměly jasnou odpověď.
Cena v elektronické podobě 150,- Kč
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
porušení

porušení

rovnováhy energií-zdraví, přivtělené duše,ovlivnění jinými, nepřející energie,závist,zloba,kletby...
Všechny nemoci a neduhy, jsou vlivem spuštění určitého výchovného programu spuštěného v nevědomí, pro naši výchovu a změnu našich konání, myšlení, či rozhodování. A to, co není LÉČITELNÉ běžnými způsoby je vždy léčitelné uvnitř nás - tedy přes nevědomí a našeho ducha a duši!

"...není-li nemoc léčitelná z vnějšku, je léčitelná uvnitř ..." tibetské, indické, japonské a čínské učení staré po tisíce let.

Každé propuknutí jakékoli nemoci je způsobeno "poklesem imunity v té dané oblasti těla", pokud
se nezmění naše vnímání světa, situací a nezmění se náš vztah k sobě + lidem v našem okolí, potom se
nemoc stává dlouhodobou a pokles imunity v daném "místě, orgánu" je nevědomím řízen, dle našeho vnitřního vývoje.

Při této ENERGETICKÉ léčbě = DOPLNĚNÍ ENERGIÍ V TĚLECH jemno-hmotných i v těle fyzickém, dojde
zároveň také ke "znovu - nastartování imunitního systému, a tak se započne S DOSTATEČNÝM PŘÍTOKEM ENERGIE
do aury i těla fyzického, start SAMOLÉČEBNÝCH PROCESŮ V NAŠICH TĚLECH, a to je procesem očisty a od blokování
vlivů NEGATIVNÍCH ENERGIÍ na nás i na náš život, pokud jde i o karmické blokády i na zdraví.

Každá nemoc je NEDOSTATEK ENERGIE V DANÉ OBLASTI A ČAKROVÉM CENTRU, kam "problémový orgán" patří.

PŮSOBENÍM změny v ENERGETICKÝCH tocích vlivem léčebných procesů DOCHÁZÍ
k DOPLNĚNÍ ENERGIE V KAŽDÉM energetickém centru = čakrách, tím mají jednotlivé orgány
dostatek energie pro látkovou výměnu a spuštění samoléčebných procesů v auře i fyzickém těle.

-vylepší fyzické zdraví nebo uzdraví zcela nemoci
-vylepší se zdraví duševní a to i vleklé problémy
(řeší nespavost, stres, vyčerpání,únavový syndrom,
strach a obavy,chronické nemoci+"neléčitelné" nemoci..aj.)

-obnoví samoléčebné procesy v těle a imunitu
-očistí veškeré negace kolem vás(přivtělenci,
vlivy kletby,zloby,pomluv a další nepřejícnosti)

-ZVLÁŠTĚ ŘEŠÍM VLIVY ČERNÉ MAGIE

- vylepšení vztahů (doma i v práci)
- vylepší vztahy intimní - partnerské
obnoví nebo umožní mít zcela nové
- zvýší se vám sebedůvěra
- obnoví se SPRÁVNÉ VNÍMÁNÍ světa
- RESTARTUJETE SI svůj úkol duše a jeho plnění
- vyrovnáte si BOLESTIVÉ závazky a emoční bolesti
- DOPLNÍTE SI ENERGII ve všech tělech
(fyzickém i jemno-hmotných tělech aury)

spiritlecba@email.cz
Počáteční léčba

Počáteční léčba

Takto prochází energie mýma rukama ke klientovi
-Nejprve si zjistím"OMAKEM" klientovy aury,jak na tom skutečně je jeho energie v auře.

-Potom si jej aktivuji pro příjem léčivé energie Rei nebo jiného typu energie, také spustíme očistu čaker i fyzického těla, vlivem vyšší vibrace energie v níž se fyzické tělo nachází.Vše potřebuje svůj čas, a tak je nutno dát tomu určitý čas,aby se bloky ukázaly+potíže začaly pomalu řešit-to je nachystat na další sezení,nic nejde hned+vše má svůj čas.DOPORUČUJI pít 3L PITNÉ VODY A DETOXIKAČNÍCH ČAJŮ-vždy doporučím konkrétně.

-Podle potřeby užívám také energii Karuna Reiki, což je zesílená energie vlivem užití symbolů-tak zvaných zesilovačů energie+následně je klient uveden do potřebné frekvence,dle jeho stavu a samozřejmě potíží.Je upravena jeho aura-čakry,odstraněny negativní energie+je požádáno o snížení karmické zátěže, s níž se tady narodil.

-Používám 3 druhy léčebných energií, protože je nutno si klienta -otevřít pro přijetí energie,následně při druhém sezení je léčen danou zvolenou energií+při třetím působení je doléčen a znovupřipojen na nejvyšší energii Universa-potom následuje 21 dní kdy je potřeba ponechat Uniersu působení na jednotlivé čakry a odblokaci,samozřejmě také na detoxikaci těla fyzického.
Takto působí

Takto působí

Reconnection
Tok energie

Tok energie

čakry a působící energie z Universa na klienta
Síť energie

Síť energie

na těle klienta-tak působí léčba celkově při sezeních osobních i na dálku
JAK PROBÍHÁ SEZENÍ:

I.sezení většinou po OSAHÁNÍ AURICKÉHO TĚLA KLIENTA,
-Usui Rei
/otevře čakry+harmonizuje+spustí léčebný+detoxikační proces/, vložím do éterických těl SYMBOLY energií různých frekvencí REI-tím se zesílí průtok energie v éterických tělech,zajistí se doplnění energie v čakrách + spustí se očista čaker-na všech úrovních našeho těla / emoční, mentální,duchovní i fyzické úrovni/. Více pijte pramenitá voda,neperlivá voda,čaje očistné-urologický,meduňkový,mateřídouškový,kopřiva,kontryhel-u žen,čistící ayurvédské čaje čistící../


II.sezení -osahání aurického těla
-dle potřeby klienta a stavu energie v těle+případných změn uvolněných po I.sezení,užiji
buď USUI REI energii a nejprve opakuji zesílení energie v těle+znovu vložím symboly do aury,čímž se znovu spustí celé čištění karmických bloků+ ke konci sezení je užita frekvence energie SHAMBALLA,která spustí několikahodinový léčebný proces-běží i po ukončení sezení,každému jinak dlouho.

III.sezení -osahání aurického těla
-dle potřeby klienta znovu vložení SYMBOLŮ-zesílí a spustí karmickou léčbu bloků-to v první polovině léčení,potom přejdeme do frekvencí RECONNECTION,které umožní léčení zdravotních potíží na všech rovinách+ZNOVUNAPOJÍ nás na energie Universa,které jsme dříve nebyli schopni vnímat,ani přijímat,ve fyzickém těle dojde k ZNOVU přeskládání NAŠICH jednotlivých BUNĚK AŽ K DNA,tedy odstraní genetické vady,nemoci a řeší je tedy už v našem DNA. V této frekvenci naladím klienta na příjem TÉTO ENERGIE,také mu umožním nové vnímání světů-dochází k ÚPLNÉMU OTEVŘENÍ se vnímání-ve stádiu Vaší duše-každý jsme totiž na jiné vývojové úrovni-umožní postup DUŠE.

Další léčebná sezení jsou,dle potřeby klienta až po 21 dnech,kdy klient sám uvidí,kde se co změnilo+kde je potřeba ještě pracovat dál po dobu 3 měsíců.

Pokračujeme v další II. léčbě Spirit-na vyšších frekvencích
-většinou už REI energie+RECONNECTION
(běžná cena této léčby= 1500,- ZA SEZENÍ,
u mne UŠETŘÍTE 2700,-Kč)

MOJE cena jednotlivých sezení = 600,-Kč při II. LÉČBĚ SPIRIT

jsou vždy po 3 dnech + vždy 3 sezení za sebou / tedy 1.den I:sezení,pak 2dny nic a 3.den=II.sezení,pak 2 dny nic(působí vám léčebný proces) a 6.den= III.sezení,pak necháme léčbu působit 21 dní-uvolňují se karmické další bloky - Léčba Spirit II.

a také Léčba Spirit III= PODLE POTŘEBY KLIENTA,JAK SE CÍTÍ, JAK SE MU UVOLNILA KARMA+PODLE TOHO,CO JE JEŠTĚ TŘEBA DOŘEŠIT.

I. LÉČBA SPIRIT
Většina klientů absolvuje I.léčbu a jsou už v poklidu a spokojeni
/ další léčby jim NENÍ TŘEBA - to je asi čtvrtina klientů/

II.LÉČBA SPIRIT
pak jsou klienti,kteří mají SLOŽITĚJŠÍ karmické bloky nebo nutnou další OČISTU duše
/ tady patří drtivá většina klientů/

III.LÉČBA SPIRIT
a pak jsou VELMI SLOŽITÉ PŘÍPADY klientů - absolvují III.Léčbu Spirit,
mají velké zablokování v některé oblasti nebo nesou VELKOU VINU rodů nebo SVOU VLASTNÍ,
mají třeba NEUSTÁLÉ PŘIVTĚLENÍ DUŠÍ ve SVÉM éterickém TĚLE nebo
V PROSTORÁCH, DOMECH aj. Také při složitých PROKLETÍCH, NEGATIVNÍ ENERGIÍ, či si SAMI VLASTNÍ TRESTY=bloky ZAPŘIČINÍ+ODMÍTAJÍ ODPUSTIT SAMI SOBĚ nebo i DRUHÝM.
/sem patří těžké zločiny v minulých životech, vykonání MSTY na jiných, pokud dům-sídliště leží na bývalých hřbitovech aj./

Léčba SPIRIT = ČASOVĚ
OD 1 měsíce do 3 měsíců, vždy podle POTŘEBY KLIENTA+jeho vlastním ROZHODNUTÍ dál ŘEŠIT SVŮJ ŽIVOT ke štěstí.
Reconnection

Reconnection

Nejvyšší frekve

Nejvyšší frekve

RECONNECTION
Působení

Působení

RECONNECTION-zmagnetizuje,uvede na nejvyšší frekvenci+opraví chyby v jednotlivých buňkách i v DNA řetězci
is (3)peníze-EU.jpg

Věříte,že duše jsou mezi námi?

Ano,mám zážitek (21 | 22%)
Ne,nevěřím tomu (3 | 3%)
Opište prosím kontrolní kód "7175"

Myslíte,že máte na sobě kletby?

Ano (45 | 50%)
Nevím (12 | 13%)
Ne,nevěřím tomu (3 | 3%)
Kletby

Kletby

působí stejně, jako tornádo
Diagnostika

Diagnostika

energetického těla + čaker
Změna je

Změna je

podmíněna jen Vámi,protože vše souvisí se vším
EFT-odblokace

EFT-odblokace

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

UPOZORNĚNÍ KLIENTŮM:

1) Prosím vždy kontrolujte ,zda jste mi zanechali svůj email na odpovědi
2) Prosím zkontrolujte si zda NEMÁTE PŘEPLNĚNOU schránku VAŠEHO EMAILU
3) NEDOJDE-LI VÁM moje reakce na objednávku do 3 dnů- zkontrolujte,zda jste zanechali svůj email,popřípadě objednejte si službu znovu, mohlo dojít k nedoručení,či poruše internetu nebo ztrátě dat.
Info nebo i objednání na email: genea1@email.cz
Info a objednávky pouze písemně prosím spiritlecba@email.cz nebo genea1@email.cz
(tak nerušíte probíhající léčbu jiného klienta + k vašemu problému se mohu vracet,odpovím vždy všem)
VŠICHNI jsme řízeni ZÁKONY UNIVERSA...A TO BEZ VÝJIMKY
     
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one